PLAZMA AZOTOWA


Plazma jest czwartym stanem skupienia materii, w którym elektrony są usuwane z atomów, tworząc zjonizowany gaz.

Fala plazmowa dostarcza energię plazmową, wyjątkową energię cieplną, bez bezpośredniego kontaktu ze skórą. Plazma jest emitowana w milisekundowym impulsie, dostarczając energię do określonych tkanek bez opierania się na chromoforach. Energia cieplna jest równomiernie absorbowana przez skórę, tworząc prawidłowe warunki naturalnych czynników wzrostu dla nowego kolagenu i procesu regeneracji skóry dla jej naturalnego, młodszego wyglądu.

Ta technologia może być stosowana przy różnych energiach, dla różnych głębokości i rezultatów, od powierzchownego złuszczania naskórka do głębszej regeneracji skóry właściwej.

Fala plazmowa wytwarza minimalny efekt cieplny w przylegających tkankach niezaleznie od czasu aplikacji. Plazma równocześnie wpływa na wiele obszarów.